Theo xu thế phát triển, trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều dòng xe khác nhau. Trên thế giới có rất nhiều cách phân chia, có thể dựa vào kích thước xe to, xe nhỏ, mục đích sử dụng như xe gia đình, xe thể thao, xe tải,…Cách phân chia chính vẫn là chia..

Read more